راهکارهای بهینه برای بهره مندی از نور

نمونه موردی ساختمان اداری بیومیمیک زوریخ

طبیعت منبع بی پایان الهام و آموختن به منظور ساخت موارد مصنوع تلقی میگردد. قرنها سپری شده اند تا عناصر موجود در طبیعت خود را با شرایط وفق دهند و از محیط پیرامون بهترین استفاده را ببرند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در طبیعت، گیاهان و جانوران را بر آن داشته که خود را به بهترین شکل برای استفاده از آن تغییر دهند؛ مقوله نور طبیعی و استفاده از آن میباشد. به این منظور جانوران و گیاهان تدابیر مختلف و خلاقانه ای را برای استفاده از نور طبیعی یافته اند که بررسی آنها میتواند راهگشای مشکلات موجود در زمینه معماری و همچنین شهرسازی گردد. در این نوشتار سعی بر آن شده است با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و همچنین با نمونه کاوی به بررسی استراتژیهای موجود در طبیعت جهت استفاده از نور طبیعی پرداخته شود. از این رو سازوکار جانوران و گیاهانی که به شیوه های مخصوص از نور طبیعی در مناطق مختلف استفاده میکنند انتخاب و استراتژی های طبیعی موجود در آنها جهت پاسخگویی به سوالات زیر بررسی می گردد :

1. راهکارهای طبیعت برای استفاده بهینه از نور خورشید چیست؟

2. این راهکارها چگونه در معماری میتوانند تجلی یابند؟ نگرش عمیقتر در لایه های تقلید از طبیعت بیانگر این نکته است که صرف تقلید ظاهری کارساز نبوده و برای شناخت رازهای پایداری طبیعت باید به اصول و قواعد حاکم بر آن پرداخت.

مقاله کامل در این زمینه را می توانید از اینجا دانلود کنید.

منبع:محمددیده بان و همکاران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری وشهرسازی ایران معاصر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!