نورگیر آینه ای – انتقال نور خورشید با آینه به ساختمانها

نورگیر آینه ای با بهره گیری از سیستم هوشمند آینه ای درصدد رفع این مشکل برآمده است. نورگیر آینه ای با استفاده از نور طبیعی خورشید کار نور رسانی به واحدهای کم نور ساختمان را انجام میدهد. این فناوری به صورت هوشمند در طول روز نور خورشید را رهگیری  می کند و با استفاده از صفحات آینه ای نور خورشید را به داخل پاسیو و یا نورگیر ساختمانها منتقل می کند. امکان استفاده از آینه هوشمند، انتقال نور خورشید بین 6 -10 ساعت در طول روز را  فراهم می کند. ... ادامه مطلب